Общи условия за наемане на автомобил от:

         "София карс 06" ЕООД

 

      I. Наемане на автомобил

 1. Минимален срок за наемане на автомобил.
 • Минималният срок за наем на автомобил е 1 ден
 • Всяка резервация се счита за валидна СЛЕД потвърждение от наша страна на посоченият от Вас имейл. 

 

     2. Минимална възраст на наемателя:                                                                                                                

 • Наемателят трябва да е навършил 23 години, да притежава валидни до края на срока на наемането лична карта или паспорт, свидетелство за управление на МПС и син талон, със стаж не по-малко от ТРИ години. В случай че Наемателят е чуждестранен гражданин се изисква международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригиналното СУМПС в случай, че то е издадено от държава неподписала Виенската конвенция за движението по пътищата от 08.11.1968г. - винаги трябва да се предостави и оригинал на шофьорската книжка.
 • Шофьорски книжки тип Operator Licenses не се приемат!

 

 1. В цената са включени:
 • Без лимит на изминатите километри.
 • Застраховка „Гражданска отговорност“.
 • Пътна такса – Винетка за територията на Република България.
 •  Безплатна доставка на автомобила в работно за територията на гр.София (Ваш адрес, летище София, автогара, хотели), за наемен период 5+ дни.
 • Заместващ автомобил при технически проблем на територията на Република България.

 

 1. Начин на плащане и депозит.
 1. 1. Плащането може да се извърши по следните начини:
 • В брой - при получаване на автомобила
 • ПОС терминал - при получаване на автомобила, чрез дебитна или кредитна карта MasterCard,  Visa, VisaElectron, AmericanExpress, Maestro, Borika.
 • Онлайн–виртуален ПОС - при направата на резервация можете да извършите пълно предплащане чрез дебитна или кредидна карта на уебсайта. MasterCard, Visa, VisaElectron, American Express, Maestro,  Borika
 • "София Карс 06" ЕООД -  Не съхранява данни за банкови карти.

 

 1. 2. Депозит
 • При наемането на автомобила, Наемателят е необходимо да остави депозит в брой или с кредитна/дебитна карта. Депозитът е в размер от 100 до 800. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор. 
 • Липси на части от автомобила или аксесоари, се заплащат в пълната им стойност.
 • При излизане с автомобила в чужбина (Република Гърция, Република Румъния) се оставя депозит е в двоен размер.

 

 1. В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да информира незабавно Наемодателя на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно транспортно произшествие, клиентът трябва да се обади на спешен телефон (112) и да уведоми Пътна Полиция (КАТ) за инцидента. Да изчака пристигането на Пътна Полиция на мястото на инцидента и да вземе издаден на място, от органите на реда, протокол за ПТП.

 

 1.  ЗАСТРАХОВКА“

Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента

 • Ограничаване на отговорността при щета и ПТП без вина, до размера на депозита - при спазване ЗДвП, условията на договора за наем, предоставяне на ключовете и документите на автомобила и предоставяне на издаден от компетентните органи документ, удостоверяващ настъпило събитие. Не важи при употреба на алкохол и други упойващи вещества.
 • Ограничаване на отговорността при пожар и кражба на автомобила до размера на депозита - при спазване на ЗДвП, условията на договора за наем, предоставяне на ключовете и документите на автомобила и предоставяне на издаден от компетентните органи документ, удостоверяващ настъпилото събитие.
 • Включен заместващ автомобил на територията на Република България- При техническа не изправност ще предоставим заместващ автомобил, на територията на Република България до 4 работни дни.
 • Освобождаване от административна такса при инцидент.
 • Включена безплатна пътна помощ на територията на Република България- При не виновност за щета или технически проблем. На територията на  Република България.

 

Важно:

При заплащане на „ЗАСТРАХОВКА“, получавате пълно или частично освобождаване от отговорност, само при представянето на протокол от КАТ, връщане на ключовете и документите на автомобила и не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи вещества, както и при неспазване на Закона за движение по пътищата. Заплащането на „ЗАСТРАХОВКА“ не покрива щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудио оборудване, силно замърсен или изгорен интериор, частични липси, загуба на части или аксесоари. В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, Наемателят дължи такса по установения ценоразпис.

Заплащането на „ЗАСТРАХОВКА“ на автомобила не покрива също:

 • Щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП.
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице.
 • Щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели.
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
 • Всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила.
 • Кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.
 •  ПТП или щета по вина на НАЕМАТЕЛЯ, включително и при "взаймна вина" или   "неустановена"   вина.

 

      7. ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА - АВТОКАСКО“

Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента. "ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА - АВТОКАСКО" включва в себе си "ЗАСТРАХОВКА" от т.6 и дава следните допълнителни права:

 • Освобождаване от отговорност при наличие на щети по екстериора на автомобила - при спазване на ЗДвП и условията на договора за наем.
 • Освобождаване от отговорност за нанесени щети по гуми - при спазване на ЗДвП и условията на договора за наем.
 • Освобождаване от отговорност за нанесени щети по джанти и тасове - при спазване на ЗДвП и условията на договора за наем.
 • Освобождаване от отговорност за нанесени щети по челно стъкло - при спазване на ЗДвП и условията на договора за наем.
 • Включен заместващ автомобил на територията на Република България - при ПТП, щета или кражба, Наемателят ще получи заместващ автомобил до 2 работни дни, на територията на Република България
 • Освобождаване от административна такса при инцидент
 • Най-нисък депозит 

 

​​​     Важно:

При заплащане на „ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА - АВТОКАСКО“ отговорността на Наемателят се ограничава за щети възникнали при до едно събитие по време на наема и получавате пълно освобождаване от отговорност само при представянето на протокол от КАТ, документ за оглед и опис на щети от застрахователното дружество, връщане на ключовете и документите на автомобила и не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи вещества, както и при неспазване на общите условия на договора за наем и при неспазване на Закона за движение по пътищата. Заплащането на "ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА - АВТОКАСКО" не покрива щети по интрериора, силно замърсен или изгорен интериор, частични липси и загуба на аксесоари. В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, Наемателят дължи такса по установения ценоразпис.

Заплащането на „ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА - АВТОКАСКО“ на автомобила не покрива също:

 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице.
 • Щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни, товарни, търговски цели или осъществяването на платен превоз на хора, стоки, пратки и др.
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
 • Кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.
 • Всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило събитие, ПТП или кражба на автомобила и документ за оглед и опис на щети от застрахователното дружество.

 

      8.  Наемната цена не включва гориво. 

Автомобилът се предава с пълен резервоар и така се връща. В случай на връщането на автомобила с непълен резервоар, клиентът заплаща липсващото гориво по пазарната цена на литър гориво в същия ден и такса в размер на 10 €.

 • Зареждането с гориво се извършва САМО в посочените бензиностанции: ОМV, Shell,  LUKIOL, ЕКО и се запазва касовия бон от всяко зареждане

 

      9. Доставки:

 • Доставка на автомобила за територията на гр. София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период 5+ дни, е безплатна.
 • Доставка на автомобила за територията на гр. София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период от 1 до 4 дни, се заплаща в размер на еднократка такса от 15 €.
 •  

 

      10. Допълнително оборудване

 

 Аксесоари

Цена на ден

Максимална Цена

Доп.Шофьор

0.00 €

0.00 €

Детско столче
9-18 кг

1.00 €

15.00 €

Детска седалка
15-36 кг

1.00 €

15.00 €

Детска столче
0-13 кг

1.00 €

15.00 €

GPS навигация

-

-

4G WI-FI рутер

-

-

Автобокс

-

-

Детско столче ISOFIX         0-36 кг

-

-

 

      11. Наеми извън страната

Възможно е пътуване с автомобила в  Гърция, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Турция. След предварително одобрение от страна на Наемодателя и договаряне за срока с Наемателя, като се начислява еднократна такса в размер на 50 до €150 в зависимост от държавата в която ще се пътува. Също така депозита е в двоен размер на този посочен на сайта в зависимост от избраната от клиента застраховка.

 

      12. Условия за анулиране или промяна на резервация:

Резервация, която е потвърдена, може да бъде отказана или променена от Наемателя до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на допълнителни такси. При анулиране или промяна на резервация, по малко от 72 часа преди началото на наемния период, се начислява такса в размер на 15% от крайната наемна цена. При извършена предплата, цялата предплатената сума няма да бъде възстановена в случай на неявяване на Наемателя за получаване на автомобила. При извършена предплата при направата на резервация, ще бъде възстановена цялата сума, в случай че не може да бъде предоставен алтернативен автомобил. Възстановяване на предплатенета сума при анулиране на резервация 72 часа преди началото на наемния период, се възстановява в срок от 48 часа по същата сметка или карта, от която е извършено плащането. При предсрочно връщане на автомобила (преди изтичане на срока на договора), при наем от 1 до 4 дни - не възстановяваме пари, при наем от 5+ дни удържаме 50% от сумата за наем за останалия период от договора.

Наемодателя има право да откаже да предостави услугите си на Наемателя  от съображения за сигурност и не само, без да обяснява причините.

 

      13. Удължаване на резервация след началото на наема:

При желание на Наемателя да удължи резервацията си, е необходимо той да изпрати запитване по имейл или чрез телефонно обаждане на посочения телефонен номер в сайта. Цената при удължаване на резервация се начислява по актуален ценоразпис, на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация във възможно най-кратък срок поради опасността от застъпване на следваща резервация.

 

14. Застраховките не покриват: 

 • липсващи детайли или аксесоари
 • повреди или липси по интериора на автомобила
 • повреди, които са настъпили поради нарушаване на Закона за движение по пътищата
 • всички видове повреди, които са настъпили при управление на автомобила от лице не вписано в договора за наем
 • липси и повреди по лични вещи на Наемателя

 

15. С наетия автомобил е абсолютно забранено:

 • тютюнопушенето в автомобила 
 • управляване под въздействие на алкохол или други упойващи вещества
 • управление на автомобила извън пътната настилка
 • преотдаване на автомобила на трети лица
 • използване на автомобила за състезания, търговски цели или осъществяване на платен превоз на хора, стоки, пратки и др.
 • теглене на друго МПС
 • превоз на животни, извън предназначените за това специални клетки

 

      16. Предаване и връщане на автомобила

Автомобилът се предава на Наемателя в добро състояние, със задължителното оборудване, изисквано от органите на Пътна    полиция – КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи, в уговорения срок и място, в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от Наемателя за повече от един ден (24 часа) от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил Наемодателя, се счита за присвояване и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.

 

      17. Права на Наемателя

 • Ако Наемателя не е успял да наеме на време резервирания автомобил по вина на Наемодателя, първият е в правото си да иска да му бъде възстановена част от предплатата, съобразена с периода на забавяне.
 • Ако Наемодателят не може да предостави автомобил по потвърдена резервация, Наемателят има право да иска аналогичен клас автомобил или връщане на направената от него предплата.
 • Никакви други компенсации не се предполагат.

 

      18. Отговорност на Наемателя

 • Да спазва ЗДВП.
 • Да осигури сигурност и безопасност на наетия автомобил.
 • Да съхранява автомобила надеждно заключен.
 • Да върне автомобила в срока посочен в договора за наем.
 • Да заплати всички евентуални глоби и фишове към КАТ и Полицията.
 • Да заплати всички разходи в случай на ПТП или кражба (ако не е закупена допълнителна такса "Застраховка" и не са изпълнени условията по договора за наем).
 • Да покрие стойността на изгубени детайли, аксесоари, ключове, документи, регистрационни табели и други липси, според установения ценоразпис.
 • Да заплати такса за пушене в автомобила и да покрие разходите за химическо почистване на салона в случай на сериозно замърсяване.
 • Да покрие разходите за наем за целия период на престой на автомобила, ако той бъде спрян от движение от КАТ поради нарушаване на ЗДВП от Наемателя.

 

      19. Права на Наемодателя

 • Наемодателят има право да откаже да предостави услугите си на Наемателя от съображения за сигурност и не само, без да обяснява причините. В такива ситуации Наемодателят задължително трябва да възстанови предплатената сума на Наемателя.

    19.1 Наемодателят има право да прекрати договора предсрочно и да си върне автомобила, ако:

 • Наемателят нарушава условията по договора.
 • Наемателят е извършил измама, за да получи автомобила.
 • Автомобилът е изоставен.
 • Автомобилът не е върнат в уговорения срок и място посочени в договора.
 • МПС е повредено.
 • Наемодателят или представител на Полицията или друг компетентен държавен орган има основания да смята, че шофирането на Наемателят (или шофирането на вписания в договора за наем водач) може  да представлява реална опасност за него самия и/или за всяко друго лице.

 

      20. Отговорности на Наемодателя

 • Наемодателят гарантира резервирания автомобил. В случай на невъзможност да се предостави резервирания автомобил, Наемодателят се задължава да предостави автомобил от същия клас или да анулира резервацията с пълно връщане на направената от Наемателят предплата.
 • Наемодателят гарантира, че предоставеното МПС е технически изправно, има всички необходими документи, малък талон, знак за технически преглед, застраховка "Гражданска отговорност" и платена пътна такса.
 • Наемодателят е длъжен да предостави резервирания автомобил за наем на клиента в предварително уговорените дата и час, допускайки нормално забавяне поради трафик и други непредвидени и независещи от Наемодателя обстоятелства късаещи пътната мрежа.
 • В случай на предплатена потвърдена резервация, Наемодателя е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 2 часа след предварително уговорения час за наемане. След това време, резервацията може да бъде анулирана и да отпадне от работния график на автомобила и да се третира като неявяване на Наемателят.
 • Наемодателят и респективно служители и представители на Наемодателя, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи, понесени от Наемателя, както и за вреди, понесени от Наемателя или от други лица, настъпили в резултат на или връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. Наемодателят не носи отговорност за липси и кражби на лични вещи от МПС.

 

 

      II. Ограничения на скороста в Република България

 • Магистрала – до 140 км/ч
 • В населени места – до 50 км/ч 
 • Извън населени места – до 90 км/ч

 

      III. Отстъпки

 • След 2-ра потвърдена резервация - 5%
 • След 3-та потвърдена резервация - 10%
 • След 6-та потвърдена резервация - 15%

 

При възможност, паркирайте автомобила на платен паркинг или осветено място. Свеждайте до минимум евентуалните проблеми. Пътувайте внимателно, отговорно, и за Ваше удоволствие!

      V. Политика за поверителност и защита на лични данни