Общи условия за наемане на автомобил под наем

Коли под наем от София карс 06 ЕООД

В цената е включено:

 • Застраховка Гражданска Отговорност
 • Пълно АВТОКАСКО, денонощна пътна помощ и техническа поддръжка
 • Неогранчени километри
 • До двама допълнителни шофьори
 • Пътна такса за Р.България (Винетка)
 • Безплатна доставка и прибиране на автомобила под наем в гр.София (за наемен период 5+ дни)

Минималната възраст на наемателя/допълнителните шофьори е 22 години. Трябва да притежават валидни лични карти или паспорти и шофьорски книжки със стаж не по-малко от 2 години.

Минималния срок за наемане на автомобила е 1 ден.

Горивото не е включено в цената. Автомобилът се доставя с пълен резервоар. При връщането на автомобила с непълен резервоар, наемателят заплаща липсващото гориво.

Автомобилът се предава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от един ден от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.

В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да информира незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, клиентът трябва да се обади в полицията (112) и да вземе издаден от органите протокол.

В случай на повреда на наетия автомобил, ще бъде заменен с друг от същия вид.

Застраховката на автомобила не покрива :

 • щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице
 • щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
 • всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила.
 • кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.

Плащането може да се извърши в брой, банков превод или кредитна карта  Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron, Borika, V Pay, JCB, UnionPay, American Express, Bancontact.  (+3,5 % такса).

При наемането на автомобила, наемателят е необходимо да остави депозит в брой или с кредитна карта. Депозитът е в размер на €100. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор.

Спазвайте Закона за движение по пътищата! Бъдете разумни шофьори и пътувайте безопасно и за удоволствие. Не забравяйте да шофирате с включени светлини.