Общи условия за наемане на автомобил под наем

Коли под наем от София карс 06 ЕООД

 

       В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО:

 • Застраховка Гражданска Отговорнос
 • Неогранчени километри
 • До двама допълнителни шофьори
 • Пътна такса за Р.България (Винетка)
 • Безплатна доставка и прибиране на автомобила под наем в гр.София (за наемен период 5+ дни) 
 • Минималната възраст на наемателя/допълнителните шофьори е 22 години. Трябва да притежават валидни лични карти или паспорти и шофьорски книжки със стаж не по-малко от 2 години.

  Минималния срок за наемане на автомобила е 1 ден.

 • В цената НЕ е включена застраховка Автокаско

 

Допулнителна застраховка:

 • „СУПЕР ЗАСТРАХОВКА“
 • Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента

 • Ограничаване на отговорността при щета до размера на депозита
 • Ограничаване на отговорността при кражба на автомобила до размера на депозита
 • Включен заместващ автомобил
 • Освобождаване от административна такса при инцидент
 • Включена безплатна пътна помощ на територията на Р България
 •  
 •   

  Важно:

  При заплащане на „СУПЕР ЗАСТРАХОВКА“, получавате пълно освобождаване от отговорност, само при представянето на протокол от КАТ, връщане на ключовете и документите на автомобила и не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи вещества, както и при неспазване на Закона за движение по пътищата. Заплащането на „СУПЕР ЗАСТРАХОВКА“ не покрива щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор, частични липси, загуба на части или аксесоари. В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, Наемателят дължи такса в размер на 150 €.

 • Заплащането на „СУПЕР ЗАСТРАХОВКА“ на автомобила не покрива също:

 • щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП;
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице;
 • щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели;
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества;
 • всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила;
 • кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.

 

 •          Депозит:

 

 • При наемането на автомобила, Наемателят е необходимо да остави депозит в брой. Депозитът е в размер от 100 до 300. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор. Няма зстраховка, която да покрива, например изгорен интериор или други дребни наранявания, които не са в следствие на обичайното похабяване.
 • Липси на части от автомобила или аксесоари, се заплащат в пълната им стойност.
 •  
 •   Наемната цена не включва гориво. 

  Автомобилът се предава с пълен резервоар и така се връща. В случай на връщането на автомобила с непълен резервоар, клиентът заплаща липсващото гориво по пазарната цена на литър гориво в същия ден, освен в случаите, когато клиентът е заплатил такса "Предплатено гориво".

 • Наеми извън страната
 • Възможно е извеждането на автомобила както в страни от европейския съюз така и трети старни ( Турция, Сърбия, Македония ), след предварително одобрение от страна на Наемодателя и договаряне за срока с Наемателя, като се начислява еднократна такса в размер посочен на сайта в графа " Пътуване в Чужбина" и там та посочени цените за всяка една страна .

 •   Наемната цена не включва гориво. 

  Автомобилът се предава с пълен резервоар и така се връща. В случай на връщането на автомобила с непълен резервоар, клиентът заплаща липсващото гориво по пазарната цена на литър гориво в същия ден, освен в случаите, когато клиентът е заплатил такса "Предплатено гориво".

 • При заплащане на такса "Предплатено гориво", клиентът предплаща стойността на горивото и получава правото да върне автомобила с непълен резервоар. 
 • ВАЖНО - Зареждане с гориво САМО в посочените бензиностации : ОМВ , ЛУКОЙЛ, ЕКО ПЕТРОЛИУМ, ШЕЛ и запазване на касовия бон от всяко зареждане.
 •  

 •  Доставки:
 • Доставка на автомобила за територията на гр. София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период 5+ дни, е безплатна
 • Доставка на автомобила за територията на гр. София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период от 3 или 4 дни, се заплаща в размер на еднократка такса от 15 €
 • Доставка на автомобила до градовете Пловдив, Бургас и Варна, следва след предварително потвърждение от Наемодателя, като се начислява допълнителна такса
 •  

 • Допълнително оборудване
 •  

   Аксесоари

  Цена на ден

  Максимална Цена

  Доп.Шофьор

  0.00 €

  0.00 €

  Детско столче
  9-18 кг

  1.00 €

  15.00 €

  Детска седалка
  15-36 кг

  1.00 €

  15.00 €

  Детска кошница
  0-13 кг

  1.00 €

  15.00 €

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Условия за анулиране или промяна на резервация:
 • Резервация, която е потвърдена, може да бъде отказана или променена от Наемателя до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на допълнителни такси. При анулиране или промяна на резервация, по малко от 72 часа преди началото на наемния период, се начислява такса в размер на 15% от крайната наемна цена. При извършена предплата, цялата предплатената сума няма да бъде възстановена в случай на неявяване на Наемателя за получаване на автомобила. При извършена предплата при направата на резервация, ще бъде възстановена цялата сума, в случай че не може да бъде предоставен алтернативен автомобил. Възстановяване на предплатенета сума при анулиране на резервация 72 часа преди началото на наемния период, се възстановява в срок от 48 часа по същата сметка или карта, от която е извършено плащането.

   

 • Удължаване на резервация след началото на наема:
 • При желание на Наемателя да удължи резервацията си, е необходимо той да изпрати запитване по имейл или чрез телефонно обаждане на посочения телефонен номер в сайта. Цената при удължаване на резервация се начислява по актуален ценоразпис, на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация във възможно най-кратък срок поради опасността от застъпване на следваща резервация.

   

 • Автомобилът се предава на Наемателя в добро състояние, със задължителното оборудване, изисквано от органите на Пътна полиция – КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи, в уговорения срок и място, в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от Наемателя за повече от един ден (24 часа) от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил Наемодателя, се счита за присвояване и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.
 •  

  II. Наемане на автомобил с шофьор от фирмата

 • Не се изисква депозит
 • Подписва се договор само с основните параметри по него 
 • Не се изисква приемо-предавателен протокол
 •  

  III. Ограничения на скороста в Република България

 • Магистрала – до 140 км/ч
 • В населени места – 50 км/ч 
 • Извън населени места – 90 км/ч

 

                 IV. Отстъпки

 • При второ наемане – 5 %
 • При трето, четвърто и пето наемане – 10 %
 • Шесто и всяко следващо наемане – 15 %

           

 • При възможност, паркирайте автомобила на платен паркинг или осветено място. Свеждайте до минимум евентуалните проблеми. Пътувайте внимателно, отговорно, и за Ваше удоволствие!

 •